Project

Griftstroom, voor een sociale en duurzame wijk

Geplaatst op 6 oktober 2023, 00:00 uur
Illustration

Wijkbewoners hebben in 2022 het initiatief genomen om krachten te bundelen voor een fijne wijk. Geinspireerd door voorbeelden elders in de stad en daarbuiten zoals Buurtcooperatie De Eester. In 2023 is de Wijkcooperatie Griftstroom formeel opgericht en zijn de eerste partnerships verkend en gerealiseerd. 

Buurtbel Wittevrouwen

Na een verkenning van de meerwaarde van een wijkcooperatie rond verschillende thema's is 1 oktober 2022 Buurtbel Wittevrouwen gestart. Een netwerk van actieve buren die elkaar ontmoeten in de buurt, op school, in sport, rond spel, cultuur, groen, verduurzaming en meer. Die met elkaar weten wat er speelt, nodig en mogelijk is om de wijk levendig, veerkrachtig en leefbaar te houden. Die gezamenlijk bijdragen aan prettig samen leven in de buurt, meer regie, onderlinge hulp en een verbonden gemeenschap. Aan een leefbare en levendige wijk waar iedereen thuis kan zijn. Want nu de wijk verdicht, vergrijst, voorzieningen onder druk staan en eenzaamheid toeneemt hebben we elkaar hard nodig. 

Samen huizen verduurzamen

In 2022 zijn ook de eerste projecten voorebereid rond de warmtetransitie: voor energie besparen, samen woningen isoleren, de ontwikkeling van een wijkvisie op een warmtenet, duurzame opwekking en meer. Met Buurtbel Wittevrouwen is het project Samen Huizen Verduurzamen gestart in enkele wijken die als eerste aan de beurt zijn in de warmtetransitie Wittevrouwen & Huizingabuurt. 

Wil je meer weten, samenwerking verkennen, aansluiten, meedoen? Mail naar wijkcooperatiegriftstroom@gmail.com

Lopend
Deel dit:
1 projectupdate

Team Wijkwijzer


Wil jij je inzetten voor je wijk, buurt, bewoners en initiatieven rond het Griftpark? Zoek je zelfstandig werk dichtbij huis waarin je verschil kunt maken? Bekijk onze vacatures en bouw mee aan een sterke wijk! Zowel ervaren wijkgenoten, studenten en starters zijn van harte welkom!  Een combinatie v...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina
Projectleiders
Contactpersonen
Deelnemers
Verantwoordelijke organisatie
Deelprojecten
Georganiseerde activiteiten
Berichten over dit project