Wijkwijzer Noordoost

Wat is de Wijkwijzer?
Wijkwijzer Noordoost is een wijkinformatieplatform met een tweewekelijkse nieuwsbrief om activiteiten, nieuws en verhalen uit Utrecht Noordoost te delen. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief.

Waarom een Wijkwijzer?
De Wijkwijzer wil ontmoeting, contact, onderlinge hulp en samenwerking tussen wijkgenoten gemakkelijker maken door te laten zien wat er allemaal is en mogelijk is. Wijkwijzer wil bewoners(initiatieven), organisaties, locaties en ondernemers bij elkaar brengen en vindbaar maken. En zo bijdragen aan een sterke gemeenschap en een levendige wijk.

Nieuws, activiteiten en verhalen delen?
Heb je nieuws, verhalen of activiteiten die de moeite van het delen waard zijn? Wil je bekendheid geven aan wat je doet? Maak een account aan en deel je bericht op Wijkwijzer.

Actief worden?
Wil je je persoonlijk inzetten, actief worden in het team? Ontdekken wat er allemaal in onze wijk te doen is? Vind je het leuk om te schrijven of de nieuwsbrief te verzorgen? De website bijhouden, verbeteren, bekendheid vergroten? Bekijk de vacatures en neem contact op.

Samenwerkingspartners

De Wijkwijzer werkt samen met de Wijkcoöperatie Griftstroom om lokale gemeenschapskracht te versterken en faciliteren. Andere samenwerkingspartners zijn Veemarkt Samen en Buurtbel Wittevrouwen. De collectieve behoeften en de energie van bewoners zijn leidend in deze samenwerking. 

Bestuur

Stichting Wijkwijzer Noordoost
Stichting Wijkwijzer Noordoost is een onafhankelijke Stichting met als doel: “Als wijkinformatiepunt bijdragen aan de onderlinge verbondenheid in de wijk Utrecht Noordoost en bevorderen dat wijk- en buurtbewoners laagdrempelig informatie delen over, en hun weg weten te vinden naar activiteiten, diensten en bewonersinitiatieven in de wijk Utrecht Noordoost”. De Stichting is gevestigd op Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77817842, en bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 861158088. De Stichting Wijkwijzer Noordoost ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht vanuit de regeling Vrijwillige inzet voor elkaar voor een Wijkinformatiepunt en sinds 2023 ook voor een Buurt/burennetwerk: Buurtbel Wittevrouwen. Sinds het laatste kwartaal van 2023 draagt DOCK ook financieel bij aan het burennetwerk Buurtbel. 

Bestuur Stichting Wjikwijzer
Het bestuur van de Stichting Wijkwijzer Noordoost bestaat uit Wilma de Buck (voorzitter) en Hans van Dijk (penningmeester). Het bestuur draagt zorg voor de Werkplannen met beleidsmatige doelstellingen en begroting. En voor de verslagen en rapportages van de werkzaamheden. Het bestuur is bereikbaar via info@wijkwijzernoordoost.nl. Wil je (financieel) bijdragen aan de Wijkwijzer Noordoost, projecten of activiteiten ondersteunen? Neem contact op of maak je bijdrage over op NL88 INGB 0006 7337 28 t.a.v. Stichting Wijkwijzer Noordoost onder vermelding van het project of de activiteit die je ondersteunt. 

Vertrouwenspersoon

Paul Herfs is vertrouwenspersoon voor actieve bewoners, vrijwilligers en ZZP'ers. Voor situaties waarbij vrijwilligers en ZZP'ers in hun contacten met bewoners of gemeente zich onaangenaam en/of onheus bejegend voelden. Voorbeelden zijn intimidatie, discriminatie en ongepast gedrag.

Paul Herfs, die bijna 16 jaar werkzaam was als vertrouwenspersoon personeel van de Universiteit Utrecht, woont al sinds 1990 in Tuindorp Oost.  Paul: “Ik ben geboren en getogen in Heerlen. Na het behalen van mijn middelbare schooldiploma ben ik voor studie naar Utrecht vertrokken om Onderwijskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen te studeren. Na afronding van mijn studie werd ik wetenschappelijk medewerker bij de Vakgroep Onderwijskunde. In 1990 werd ik studentendecaan waarbij mijn hoofdtaak de toelating en begeleiden van buitenlandse studenten was. In 2001 werd ik adjunct-directeur van Bureau Buitenland. Vanaf 2005 ben ik werkzaam als Vertrouwenspersoon Personeel aan de Universiteit Utrecht. In 2009 promoveerde ik op een onderzoek getiteld ‘Buitenlandse artsen in Nederland’. Vrij snel na mijn verhuizing naar Tuindorp Oost raakte ik betrokken bij de Stichting Buurtbelangen KWL. (KWL staat voor Kouwerplantsoen, Winklerlaan en Lamerislaan) en ik zit nog steeds in het bestuur. 

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, over een onaangename bejegening tijdens je vrijwilligerswerk in Noordoost, neem dan contact op met Paul Herfs. Dat kan door hem een mail te sturen. Zijn mailadres is: paul.herfs@gmail.com