Over Wijkwijzer Noordoost

Wijkwijzer Noordoost

Wat is de Wijkwijzer?
Wijkwijzer Noordoost is een wijkinformatieplatform met nieuwsbrief om activiteiten, nieuws en verhalen uit Utrecht Noordoost te delen. Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de digitale nieuwsbrief! 

Waarom een Wijkwijzer?
De Wijkwijzer wil ontmoeting, contact, onderlinge hulp en samenwerking tussen wijkgenoten gemakkelijker maken door zichtbaar en vindbaar te maken wat er allemaal is en mogelijk is. Bewoners(initiatieven), organisaties, locaties en ondernemers bij elkaar brengen en vindbaar maken. Zo bijdragen aan een sterke gemeenschap en levendige wijk.

Nieuws, activiteiten en verhalen delen?
Heb je nieuws, verhalen of activiteiten die de moeite van het delen waard zijn? Wil je bekendheid geven aan wat je doet? Maak een account aan en zet je activiteit in de agenda en maak een een profiel aan.

Actief worden?
Wil je je persoonlijk inzetten, actief worden in het team? Ontdekken wat er allemaal in onze wijk te doen is? Vind je het leuk om te schrijven of de nieuwsbrief te verzorgen? De website bijhouden, verbeteren, bekendheid vergroten? Bekijk de vacatures en neem contact op.

Krachtenbundeling 
De Wijkwijzer is partner in de Wijkcoöperatie Griftstroom om lokale gemeenschapskracht te versterken en faciliteren. Net als Veemarkt Samen en Buurtbel Wittevrouwen. Collectieve behoeften/vragen en energie van bewoners/vrijwilligers vanuit de basis zijn leidend in deze samenwerking. 

Buurtbel Wittevrouwen

De Buurtbel is een burennetwerk in Wittevrouwen en omgeving dat gebruik maakt van het wijkinformatieplatform Wijjkwijzer Noordoost. In de Buurtbel Wittevrouwen bouwen actieve bewoners in de straten en buurten van Wittevrouwen, Zeehelden, Ezelsdijk en Griftbuurt aan een verbonden en betrokken gemeenschap. Aan een leefbare en levendige wijk waar iedereen thuis kan zijn. 

Meer weten? Hou de website van de Buurtbel in de gaten en leer bewoners kennen.

Meedoen? In de Buurtbelagenda vind je wat er allemaal te doen is.

Op de hoogte blijven? Bekijk de nieuwsbrieven. Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief.

Ook actief worden? Bekijk de mogelijkheden en neem contact.

Bijdragen in de kosten? Wil/kun je meer gemeenschapskracht mogelijk maken? Scan de QR code voor een financiele bijdrage.

image

Publicaties

Bestuur Wijkwijzer

Onafhankelijke Stichting
Stichting Wijkwijzer Noordoost is een onafhankelijke Stichting met als doel: “Als wijkinformatiepunt bijdragen aan de onderlinge verbondenheid in de wijk Utrecht Noordoost en bevorderen dat wijk- en buurtbewoners laagdrempelig informatie delen over, en hun weg weten te vinden naar activiteiten, diensten en bewonersinitiatieven in de wijk Utrecht Noordoost”. De Stichting is gevestigd op Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 77817842 , en bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 861158088. De Stichting Wijkwijzer Noordoost ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht vanuit de regeling Vrijwillige inzet voor elkaar voor een Wijkinformatiepunt/platform: Wijkwijzer Noordoost en sinds 2023 ook voor een Buurt/buremnetwerk: Buurtbel Wittevrouwen.

Wijkcoöperatie Griftstroom
Om krachten beter te kunnen bundelen ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de Stichting Wijkwijzer Noordoost sinds oktober 2023 bij de Wijkcoöperatie Griftstroom. Het bestuur van de Wijkcooperatie Griftstroom bestaat uit Joop oude Lohuis, Hans van Dijk, Wilma de Buck, Sandor Penninga, Jan Dirk  Buining en Piet Hein Speel.

Bestuur Stichting
Het formele bestuur van de Stichting Wijkwijzer Noordoost bestaat uit Wilma de Buck (voorzitter) en Hans van Dijk (penningmeester). De functie van secretaris is vacant. Het bestuur stelt jaarlijks een Werkplan met begroting vast met beleidsmatige doelstellingen. Ook verschijnt elk jaar een verslag van de werkzaamheden van het voorgaande jaar. Het bestuur is bereikbaar via info@wijkwijzernoordoost.nl.

Actief bijdragen?
Wil je je persoonlijk inzetten of financieel bijdragen aan een levendige wijk, activiteiten ondersteunen? Neem contact met ons op of maak je bijdrage over op NL88 INGB 0006 7337 28 t.a.v. Stichting Wijkwijzer Noordoost onder vermelding van de activiteit die je ondersteunt.