Over de wijkwijzer Noordoost Utrecht

Ontstaansgeschiedenis
Het vinden van de weg naar activiteiten en diensten is niet vanzelfsprekend in Noordoost: niet alleen is er een enorm groot aanbod, maar ook is een dienst of activiteit vaak moeilijk te vinden of is niet eenvoudig te doorgronden wat een wijkbewoner kan verwachten. Dit alles maakt dat wijkbewoner met een vraag en het aanbod elkaar jammer genoeg nog te weinig ontmoeten. Het gaat niet alleen om de weg te vinden naar een aanbod van activiteiten en diensten, maar ook naar een plek waar wijkbewoners hun talenten en energie kunnen inzetten voor anderen in de buurt of wijk.

Daar gaan we als wijkbewoners wat aan doen, dachten Hans, Peter en Wilma. Zo is de Wijkwijzer Noordoost in 2019 ontstaan.

Waarom een Wijkwijzer?
De Wijkwijzer heeft als doel het versterken van onderlinge contacten en het zichtbaar maken van aanbod, initiatieven en diensten in de wijk. Zo dragen we bij aan een levendig Utrecht Noordoost.

Wat is de Wijkwijzer?
De Wijkwijzer is een platform en netwerk in de wijk Utrecht Noordoost dat bewoners(initiatieven), organisaties, locaties en ondernemers bij elkaar brengt.
We zijn een online platform, zorgen voor zichtbaarheid van activiteiten en organiseren (netwerk)bijeenkomsten en meetups.  

Vrijwilligers
We zijn altijd op zoek naar mensen die samen met ons via een prachtige website, nieuwsbrief en wijkbijeenkomsten laten zien wat er allemaal in onze wijk te doen is. Klik hier voor de vacature

Team Wijkwijzer 
Het team van de Wijkwijzer focust zich op online en offline netwerken in Noordoost en bestaat uit:

image

Hans van Dijk
Bewoner Ezelsdijkbuurt (Huizingalaanbuurt)

Waarom is er een Wijkwijzer?

Ik ben Hans van Dijk, ik woon in de Ezelsdijkbuurt, ook wel de Huizingalaanbuurt en ben daar actief in de buurtvereniging. Ik woon al vele jaren met plezier in Utrecht Noordoost, eerst in de zeeheldenbuurt, daarna met opgroeiende kinderen in Tuinwijk en nu al weer 18 jaar dus in de Huizingalaan. Ben samen met Wilma de oprichter van de Wijkwijzer. Wij dachten: wij wonen graag in onze wijk, er is zoveel moois en nuttigs in onze wijk, terwijl het vaak toeval is dat we komen te weten dat er iets gaande is. Hoe kunnen we al dat moois en nuttigs meer zichtbaar maken? Zorgen dat wij als wijkbewoners snel onze weg vinden naar deze activiteiten, gemakkelijker elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen. Om van elkaar te leren, bijvoorbeeld wat er komt kijken bij gezamenlijk groen onderhouden of je huis verduurzamen.

 

 

image

Wilma de Buck
Bewoner Wittevrouwen

Wat is de Wijkwijzer Noordoost?
Ik ben Wilma de Buck, ik woon zo'n 30 jaar met veel plezier op het Veeartsenij Complex in Wittevrouwen en wil daar graag nog lang lekker blijven wonen. Ik ben dit initiatief met Hans (en Susan) gestart om elkaar als wijkbewoners beter te kunnen vinden. Toen er een jaar geleden een regeling kwam om een wijkinformatiepunt op te zetten zagen we dat als een mooie kans om als bewoners meer ‘baas in eigen buurt’ te worden. De wijkwijzer helpt ons om elkaar als wijkbewoners gemakkelijker te vinden als we dat willen of als dat nodig is. We trekken de wijk in om mensen te leren kennen, we zijn een digitaal platform waar we elkaar online kunnen treffen en we zijn een levend wijknetwerk van actieve bewoners, willen dat in ieder geval worden. Alleen met elkaar, met zijn allen weten we tenslotte wat er allemaal gebeurt, wat er te doen is in de wijk en waar je wat kunt vinden en kunnen we dit netwerk uitbreiden. Mijn droom is dat we als wijkgenoten elkaar weten te vinden, elkaar kennen, de weg in de wijk en mogelijkheden kennen. En het geeft voldoening en plezier om hier als bewoners samen aan te werken. Dus vertel het door.

 

 

image

Peter Straatman
Bewoner Voordorp

Hoe ziet de Wijkwijzer er uit? 
Ik ben Peter Straatman, gepensioneerd docent Grafisch Lyceum Utrecht. Sinds april ben ik vrijwilliger bij de wijkwijzer en ik hou me vooral bezig met de website. In Noordoost ontbreekt een overzicht van wat er overal te doen is en waar mensen in de wijk zoal mee bezig zijn. Als je heel goed zoekt kun je heel versnipperd wel het een en ander vinden. Toen ik zag dat er een initiatief was om hier iets aan te doen heb ik me meteen gemeld. Het leuke van de wijkwijzer is dat het een platform is waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. Iedereen die zich aanmeldt met een foto kan vervolgens zelf activiteiten plaatsen, projecten starten, organisaties aanmelden, oproepen doen enzovoort. Maar ook zonder je aan te melden zie je wat er allemaal in de wijk gebeurt. Het is een heel open en transparante omgeving. De Wijkwijzer wordt dus door de deelnemers gevuld.

Zie ook mijn pitch over de Wijkwijzer

 

image

Ella van der Naalt
Community Builder

Verbinding is draagkracht
Als klein meisje groeide ik op in een wijk in Drenthe waar het heel normaal was om via de achterdeur naar binnen te gaan bij iedereen. Laagdrempelig contact houden (letterlijk en figuurlijk) was, en is vandaag de dag nog steeds, de norm. Het is essentieel voor gezamenlijke draagkracht. Het gevoel hebben dat je ergens bij hoort en bij elkaar terecht kunt: in goede én in slechte tijden. Samen ervoor zorgen dat niemand er alleen voor staat: dat is de kracht van een sterke gemeenschap.

Community Building
Als community developer zet ik mij in om de draagkracht binnen gemeenschappen te vergroten. Elkaar blijven ontmoeten, weten waar je terecht kunt en de verbinding vergroten: dat is mijn doel. Als we ons samen inzetten voor onze omgeving, zal de omgeving een stuk fijner zijn om in te leven. Ik ben veelzijdig ondernemer: zelfstandig actief binnen het sociale domein en biedt daarnaast coaching en kunstwerken aan. Het is mijn missie om mensen met elkaar te verbinden via kunst en cultuur.

Wijkwijzer Noordoost is een onafhankelijke ANBI-Stichting met als doel: “Als wijkinformatiepunt bijdragen aan de onderlinge verbondenheid in de wijk Utrecht Noordoost en bevorderen dat wijk- en buurtbewoners laagdrempelig informatie delen over, en hun weg weten te vinden naar activiteiten, diensten en bewonersinitiatieven in de wijk Utrecht Noordoost”

De Stichting is gevestigd op Van Swindenstraat 129, 3514XR te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 77817842 , en bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 861158088. De Stichting Wijkwijzer Noordoost ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht.

Het bestuur van Wijkwijzer Noordoost is onbezoldigd en bestaat uit Wilma de Buck (voorzitter) en Hans van Dijk (penningmeester). De functie van secretaris is vacant. Momenteel vindt werving van nieuwe bestuursleden plaats.
Het bestuur stelt elk jaar een Werkplan met begroting op, waarin tevens de beleidsmatige doelstellingen zijn verwoord. Ook verschijnt elk jaar een verslag van de werkzaamheden van het voorgaande jaar.


Het bestuur  is te bereiken via info@wijkwijzernoordoost.nl.  Vrijwilligers en soms ingehuurde professionals (ZZP-ers) voeren in nauwe samenwerking met het bestuur de dagelijkse werkzaamheden uit.

Publicaties van de Wijkwijzer

Gepubliceerde video's