Verhaal

Griftpark 25 jaar van start met bloemenwandeling

Geplaatst op 1 juni 2024, 19:19 uur
Illustration

In 2024 bestaat het Griftpark 25 jaar. Dat vieren we met een terugblik, gezamenlijke activiteiten, feest op 15 september en vooruitblik naar de toekomst. Om deze feestelijke periode in te luiden vond op woensdag 29 mei een startbijeenkomst plaats bij Griftsteede met een korte wandeling en de presentatie van de verschillende plannen en initiatieven rond de viering. 

Griftpark25-Wandelingen van start!

Bart Boeve stapte de avond af met een wandeling naar een van de bloementuinen van het Griftpark. Dit als voorproefje van de wandelingen die deze zomer van start gaan, niet alleen door Bart maar ook door anderen! Ben je benieuwd naar de wandelingen die er aankomen? Bekijk ze hier!

Griftpark25, een feest om samen te vieren!

Na de wandeling nemen Wilma en Kasper het woord om te delen hoe het plan voor deze viering geboren is, steeds meer initiatieven en mensen ideeën en plannen aansluiten en elkaar inspireren rond de viering van 25 jaar Griftpark. Vervolgens worden mensen en initiatieven uitgenodigd om hun activiteiten rond Griftpark25 toe te lichten. 

 • Nardie introduceert de wandelgroep Griftpark25, die het opwarmertje met Bart verzorgde. Er is een flyer met verschillende feestelijke wandelingen die deze zomer van start gaan, waar mensen zich voor aan kunnen melden! Wandelingen langs de bloementuinen, over het gif, de bodemsanering en wandelingen met Yoga en gedichten. Er is ruimte voor meer wandelingen! 
 • Kees introduceert de jonge stichting Griftpark en belooft dat het een feestelijke 15 september wordt met tal van activiteiten, ook op het activiteitenveld en bij het Hostel. En in Griftsteede is een archief aan het ontstaan!
 • Frans vertelt over zijn nieuwe podcast serie ‘De Ziel van het Griftpark', waar hij veel mensen voor heeft gesproken. Over hoe waardevol die contacten zijn en hoe belangrijk het Griftpark is als "gemeenschappelijke achtertuin." De podcasts zijn gratis te beluisteren! 
 • Paul introduceert het verhalenproject, een (voor)onderzoek met De Voorziening, tekenaars van het Huis van Betekenis, bewoners en scholen om de betekenis van het Griftpark te teksten, tekenen, verbeelden.... Mogelijk komt er al tijdens de Buurtcamping een eerste tryout van de workshop.
 • Migaisa vertelt over Keti Koti in het Griftpark, de plannen voor de herdenking op 30 juni en het Keti-Koti-festival op 1 juli. Dat het Griftpark een mooie plek is om inwoners, verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Dat iedereen van harte welkom is!
 • Astrid vertelt dat de communicatiegroep Griftpark25 iedere dinsdagmiddag van 14 -16 uur in het kostershuis te vinden is, Bollenhofsestraat 140. Je kunt hier terecht voor tips en hulp bij promotie.
 • Philip oppert het idee van een gezamenlijk ontbijt in het park. Dit idee krijgt bijval!
 • Fred, dichter, vraagt wie het Parc Picnic Poëzie festival kent dat hij 11 keer in het Griftpark organiseerde. En de poezieroute die hier nog steeds in het park te vinden is en mogelijk opnieuw onder de aandacht wordt gebracht. Fred wil voor het jubileum een poëzieevenement op het eiland bij Peter's Bistro organiseren. Hij sluit af met het gedicht dat hij hier ieder jaar voordroeg: PARK PICKNICK POËZIE, ook te vinden in de tegels bij de schaakbankjes

Elkaar vinden & inspireren rond Griftpark25

Een inspirerende start van het 25-jarig bestaan van het Griftpark, om elkaar als initiatieven en actieve bewoners beter te leren kennen, meer te horen over elkaars initiatieven en met elkaar verder te komen.

Bij het napraten wordt meer uitgewisseld en afgestemd. Weet je dat de expositie met vogelfoto's & gedachten van Jaap van der Mei en Kees van Loenen nog tot 23 juni in Griftsteede te zien is? En er worden ook nieuwe plannen/ideeën geboren:

 • Griftpark25 activiteiten, wandelingen en poezie rond de viering van Keti Koti.....
 • Philip & Jaap gaan het idee van het ontbijt in het park verder verkennen....
 • Op de Buurtcamping van 12-14 juli samen ontbijten, workshops verzorgen, stilstaan bij 25jaar Griftpark? 
 • Gesprekken/dialoog over de Ziel van het Griftpark, rond de podcasts?

Wordt vervolg in de Werkplaats Griftpark, iedere tweede dinsdagavond van de maand: 25 juni, 23 juli, 27 augustus, 24 september.

Vragen? Kom langs op dinsdagmiddag van 14 -16 uur in het kostershuis, Bollenhofsestraat 140. Ook voor tips en hulp bij promotie.

Deel dit: