Organisatie

Buurtbel Wittevrouwen

Bewonersinitiatief

Binnen 'de Buurtbel' bouwen actieve bewoners in de straten en buurten van Wittevrouwen aan een verbonden en betrokken gemeenschap. Aan een leefbare en levendige wijk waar iedereen thuis kan zijn. Met bewoners die naar elkaar omzien, doen wat nodig is en allemaal op eigen wijze bijdragen aan prettig samen leven in de buurt, aan meer eigen regie en onderlinge hulp. Die vorm en inhoud geven aan een sterk netwerk van buren die elkaar en professionals gemakkelijk kunnen vinden. Om collectieve kennis en kunde duurzaam in de buurt te verankeren, breder te delen in straten en buurten, om samen verder komen. 


Wat doet de Buurtbel?



Vragen? Meedenken? Meedoen?



Wie zijn de mensen achter de Buurtbel?


Initiatief: Wilma de Buck, Nardie Eijsberg, Hans van Dijk, Anja van der Aa, Sandor Penninga.


Werkplaats: Nardie Eijsberg, Monique van der Linden, Tjitske Hoekstra, Stans Griët, Tia van der Let, Viola Rondeboom, Simône Verlaan, Albert Smit, Joyce Parlevliet


BuurtbelBakkie: Tjitske Hoekstra, Monique van der Linden, Nardie Eijsberg, Wilma


Redactie: Jan Willem de Zeeuw, Rabia, Ilon Adrian, Kiara Luk, Jan van Hassel, Lidian Klabbers, Karlijn Moerman, Vicky Koëter


Achtergrond en ontstaan Buurtbel Wittevrouwen


Begin 2022 heeft een aantal bewoners het initiatief genomen voor een Burennetwerk & Wijkcoöoperatie in Noordoost. Om kennis en krachten te bundelen nu de wijk vergrijst, verdicht, voorzieningen minder worden, armoede en eenzaamheid toenemen. Na een verkenning van de meerwaarde van een wijkcoöperatie rond verschillende thema's startten we in oktober 2022 met een Buurtbel Wittevrouwen. Een netwerk van actieve buren die elkaar ontmoeten in de buurt, op school, bij sport, spel, cultuur, groen, verduurzaming en meer. Die met elkaar beter weten wat er speelt en wat er nodig en mogelijk is om de wijk levendig, veerkrachtig en leefbaar te houden. Die gezamenlijk kunnen bijdragen aan prettig samenleven in de buurt, meer regie, onderlinge hulp en een verbonden gemeenschap. Aan een leefbare en levendige wijk waar we thuis kunnen zijn.


Daarnaast gaan we een brede wijkcoöperatie vormgegeven om collectief eigenaarschap van bewoners te versterken. Ook met het oog op de warmtetransitie nu we van het gas afmoeten. Wittevrouwen, Staatsliedenbuurt en de Huizingabuurt zijn volgens de gemeentelijke plannen als eerste aan de buurt. Kijk voor meer informatie op Wijkcoöperatie Griftstroom, voor een sterke wijk.


De startfase van de Buurtbel Wittevrouwen wordt mogelijk gemaakt door actieve bewoners, duurzame ondernemers en het initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht.

Deel dit:
Standaardlocatie
Contactpersonen van Buurtbel Wittevrouwen
Personen verbonden aan Buurtbel Wittevrouwen
Projecten van Buurtbel Wittevrouwen
Activiteiten in de toekomst
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)
Vragen van Buurtbel Wittevrouwen
68 berichten van Buurtbel Wittevrouwen