organisatie

BuurtBel Wittevrouwen

Non-profit, Netwerkorganisatie, Informele groep

In de Buurtbel bouwen actieve bewoners in de straten en buurten van Wittevrouwen een verbonden en betrokken gemeenschap. Aan een leefbare en levendige wijk waar iedereen thuis kan zijn. Met bewoners die naar elkaar omzien, doen wat nodig is en allemaal op eigen wijze bijdragen aan prettig samen leven in de buurt, meer regie en onderlinge hulp. Die vorm & inhoud geven aan een sterk weefsel van buren die elkaar en professionals gemakkelijk kunnen vinden. Om collectieve kennis en kunde duurzaam in de buurt de verankeren, breder te delen in straten en buurten om samen verder komen. 


Meer weten?Vragen? Meedenken? Meedoen?Achtergrond


Begin 2022 heeft een aantal bewoners het initiatief genomen voor een Burennetwerk & Wijkcooperatie in Noordoost. Om kennis en krachten te bundelen nu de wijk vergrijst, verdicht, voorzieningen minder worden, armoede en eenzaamheid toenemen. Na een verkenning van de meerwaarde van een wijkcooperatie rond verschillende thema's starten we in oktober 2022 met een Buurtbel Wittevrouwen. Een netwerk van actieve buren die elkaar ontmoeten in de buurt, op school, in sport, spel, cultuur, groen, verduurzaming en meer. Die met elkaar beter weten wat er speelt, nodig en mogelijk is om de wijk levendig, veerkrachtig en leefbaar te houden. Die gezamenlijk kunnen bijdragen aan prettig samen leven in de buurt, meer regie, onderlinge hulp en een verbonden gemeenschap. Aan een leefbare en levendige wijk waar we thuis kunnen zijn. Daarnaast gaan we een brede wijkcooperatie vormgegeven om collectief eigenaarschap van bewoners te versterken. Ook met het oog op de warmtetransitie nu we van het gas afmoeten. Wittevrouwen, Staatslieden en de Huizingabuurt zijn volgens de gemeentelijke plannen als eerste aan de buurt.


De startfase van de Buurtbel Wittevrouwen wordt mogelijk gemaakt door actieve bewoners, duurzame ondernemers en het initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht.

Deel dit:
Contactpersonen van BuurtBel Wittevrouwen
Personen verbonden aan BuurtBel Wittevrouwen
Activiteiten in de toekomst
Activiteiten in het verleden
Activiteiten in het verleden (als mede-organisator)
Vragen van BuurtBel Wittevrouwen
21 berichten van BuurtBel Wittevrouwen