Het café aan de A. Romerostraat 332-338 heeft van 2011 t/m 2021 leeg gestaan. Het pand staat in het hart van Voordorp, vlak naast het park met buurtmoestuin De Voortuin. Het wordt niet onderhouden en is inmiddels verloederd. De bewoners van Voordorp hebben al diverse keren in de afgelopen jaren de gemeente verzocht om van dit pand een buurtvoorziening te maken.
Nu ondertekende de gemeente Utrecht in november 2020 een intentiedocument waarin een projectontwikkelaar het volgende voorstelt voor 330-338 (café en kinderdagverblijf Villa Kakelbont):

•    Bouwen van twee woontorens van 8 lagen plus een half verdiepte parkeergarage 
•    Een cafe met een zware horecafunctie (B) 
•    Herinrichting van het park, inclusief De Voortuin 
•    Een extra gebouw in het park voor het kinderdagverblijf

De gemeente stelt hier randvoorwaarden en onderzoeksvragen bij en is met de projectontwikkelaar bezig de plannen verder te ontwikkelen. 
Bewoners van Voordorp hebben de buurtgroep 'Voordorp aan Zet' opgericht om actie te ondernemen tegen deze plannen. Heb je interesse om mee te doen mail ons voordorpaanzet@gmail.com

Na intensieve contacten met de eigenaar en de gemeente is sinds november 2021 het Wevehuis tijdelijk gevestigd in de benedenruimte van Romerostraat 338

Laatste nieuws en agenda

image

19 april 2023
Bezoek van de wijkwethouder Susanne Schilderman aan het park 'de Voortuin'

18 april 2023
Gesprek met Frank Speerstra over de voortgang van het proces

24 juni 2022
Gesprek Voordorp aan Zet met Frank Speerstra (gemeente) en Ben Trooster (Rejoko)

Juni 2022
Publicatie voortgang project in Dorpsmarkt

April 2022
Kennisname van en reactie op het participatieplan van Rejoko 

Naar de subpagina met verslagen en resultaten sinds november 2020: Lees verder>>

image

We willen absoluut voorkomen dat de participatie van bewoners een wassen neus zal zijn. Daarom hebben we Voordorp aan Zet opgericht. Wat willen we op deze plek:

  • Laagbouw
  • Behoud van het hele park
  • Een buurtvoorziening, vormgegeven door de buurt...

Lees verder>>

image

Het is belangrijk dat we bij de gemeente duidelijk kunnen maken dat er draagvlak in Voordorp is voor onze standpunten. Daarom zijn we een petitie gestart. 

Om op de agenda van de commissie 'Stad en Ruimte' te komen hebben we 100 handtekeningen nodig. Met 250 handtekeningen komen we op de agenda van de gemeenteraad.  

Teken hier de petitie

image

Besluit genomen door het college van B&W Utrecht op 17 november 2020

Intentiedocument Aartsbisschop Romerostraat 330-338
Het college besluit:
1. Het intentiedocument Aartsbisschop Romerostraat 330-338 vast te stellen, waarmee wordt gestart met het onderzoek of en onder welke voorwaarden sloop/nieuwbouw van twee panden kan plaatsvinden, waarbij twee woongebouwen met appartementen, een (half)verdiepte parkeerkelder....

Lees verder>>

image

Tussen 2018–2020 heeft de Werkgroep Leegstaand Café Voordorp zich ingezet om een buurtvoorziening voor elkaar te krijgen. Daarbij is de geschiedenis van het pand uitgeplozen.
Het café bestond vanaf 1992 en staat vanaf 2011 leeg. Na vele aangiftes door omwonenden is het in 2011 door de burgemeester ontruimd op grond van wapenbezit.  
Aan de achterkant was er tot 2006 een snackbar, met wisseling van exploitanten, in 2011 is daar nog een tijdje een bistro geweest. Het café...

Lees verder>>

image

Voor de gemeente zijn de wensen van de buurt niks nieuws. In de de Wijkambities Noordoost 2014-2018 wordt al gesproken over het gemis aan ontmoetingsplekken in Voordorp. Het realiseren van een ontmoetingsruimte op de locatie van het café wordt hier geformuleerd als een kans, naast het ondersteunen van initiatieven op het gebied van verbinding en ontmoeting. In de Wijkopgave Noordoost 2020 wordt dit nog eens extra benadrukt.

In het Bestemmingsplan Voordorp en Voorveldsepolder.....