organisatie

Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp

Non-profit, Informele groep

De Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp (AVV) - bestaande uit Maurice van Lieshout en Leo Lentz - organiseert wijklezingen, excursies en andere activiteiten voor bewoners van Veemarkt en Voordorp en andere geïnteresseerden. De thema's hebben betrekking op Veemarkt en Voordorp en de lezingen vinden plaats in het paviljoen van Tuinenpark Ons Buiten. Vanaf 2019 organiseerden we onder andere lezingen over de geschiedenis en architectuur van de wijken, energietransitie, lucht- en waterkwaliteit, verduurzaming en woon- en zorgvoorzieningen in beide wijken. Er vond een tuinenwandeling plaats langs bijzondere tuinen van De Pioniers en Ons Buiten en een excursie naar de Hoge Kampse Plas. In 2022 gingen deelnemers op pad voor een vogel-ontdekkingsavond en een excursie naar bijzondere woonprojecten. Bij de activiteiten worden steeds bewoners betrokken en naast informatieuitwisseling zijn verbinding en contact tussen buurtbewoners belangrijke nevendoelen van de AVV.

Deel dit: