Bericht

Terugblik op 2022 en de beste wensen voor 2023!

Geplaatst op 28 december 2022, 10:37 uur
Illustration

Namens de redactie en het team van de Wijkwijzer wensen we alle bewoners van Noordoost een heel mooi 2023! In 2022 waren er eindelijk weer volop activiteiten in Noordoost. We blikken met de Wijkwijzer even terug. 

In maart opende het Wevehuis op hun nieuwe plek in Voordorp. Wat fijn dat we op die manier een plek voor ontmoeting en verbinding in konden behouden! Met onder andere elke donderdagmiddag het buurtcafé

In buurthuis de Leeuw was er in mei een zeer goed bezochte Troostdag over rouw en verlies bij buurthuis de Leeuw. Wies Kool van de Leeuw: “We kijken terug op een prachtige Troostdag met een mooi gevuld programma met ruim 200 bezoekers. De Troostdag heeft daadwerkelijk troost gebracht; er hebben tranen gevloeid, maar er is ook veel gelachen.” 
Het project is de aanloop geweest naar ‘Bakkie Troost in de Leeuw’, een 2-wekelijkse inloop voor mensen die met verlies en rouw te maken hebben. Voor 2023 hopen we dat de inloop een ontmoetingsplek wordt voor bewoners die behoefte hebben aan troost.

In buurthuis de Leeuw zaten Vera en Irene iedere dinsdagmiddag klaar om vragen over de Wijkwijzer te beantwoorden.

Bij de Derde Helft werd er dit jaar aandacht besteed aan gezonde voeding voor ouderen met vier workshops Gezonde Leefstijl. De goed bezochte laagdrempelige workshops mondde uit in het klaarmaken van een gezonde lunch door de deelnemers. 
Fons van de Derde Helft “voor 2023 hopen we dat nog meer ouderen de weg weten te vinden naar de Derde Helft. Het is belangrijk dat zeker ouderen een gezellig ontmoetingsplekje weten te vinden in hun eigen buurt en nieuwe vrienden maken en natuurlijk blijven bewegen!”

Aan bewegen werd ook veel aandacht besteed in Noordoost! De Beweegvriendelijke Wijk was afgelopen jaar lekker actief op het platform en heeft een eigen miniwebsite. Bewoners worden verleid om fysiek, sociaal en geestelijk fit te blijven. Het Creatief Café in Zimihc en de Derde Helft zijn hier voorbeelden van. Vanuit het Creatief Cafe vertrekken o.a. wandelingen van het Gilde. Ook worden er regelmatig groepswandelingen met een thema georganiseerd door Utrecht in Dialoog, Bij buurtcoöperatie Wederzijds kun je een oproep doen om bijvoorbeeld samen te wandelen. 

Dat er veel wordt georganiseerd en veel mooie initiatieven zijn in onze wijk, zagen we nog eens extra tijdens de wijkproeverij ‘Kijk in de wijk” op 29 september. Dit was een feestelijke en zonnige dag met muziek, bewegen en gespreksgroepen. Een zeer geslaagde dag!

En tenslotte startte er in het najaar een nieuw initiatief in de wijk Wittevrouwen: de Buurtbel! Op donderdag 24 novembermiddag verzamelden bewoners van Wittevrouwen zich in De Paardenkathedraal om kennis te maken met Buurtbel Wittevrouwen en buren te ontmoeten. Bij de Buurtbel bouwen actieve buren, buurten en straten aan een sterke wijk waar iedereen thuis kan zijn. Met inmiddels een Bakkie Buurtbel en een Werkplaats wil de BuurtBel samen met actieve bewoners in het nieuwe jaar hieraan verder bouwen. 

Dat er zoveel moois gebeurt in Noordoost weet Puck ’t Hart maar al te goed, zij zorgde ervoor dat er afgelopen jaar weer 4x een Mens & Wijk bij 15.000 huishoudens op de mat viel!  

2022 vanuit de Wijkwijzer

  • Vanuit de Wijkwijzer zijn we kijken we trots terug op dat er in 2022 ruim 66000 pageviews en 8700 unieke gebruikers waren, dat we 466 deelnemers hebben en er meer dan 1000 activiteiten en 120 berichten uit de wijk zijn geplaatst. 
  • Ook brachten we in 2022 de Wijkwijzerkaar Noordoost uit, waarin veel belangrijke email adressen en telefoonnummers de wijk inzichtelijk zijn samengebracht en die op allerlei plekken in Noordoost te vinden is. 

Wij hebben zin in 2023 en hopen nog meer wijkbewoners te bereiken, bewoners die gaan deelnemen op het platform en dat we elkaar nog beter weten te vinden! 

PS. We zoeken ook nog bestuursleden en vrijwilligers! Lijkt het jou leuk? We zijn altijd op zoek naar mensen die samen met ons via een prachtige website, nieuwsbrief en wijkbijeenkomsten laten zien wat er allemaal in onze wijk te doen is! Stuur een mailtje naar info@wijkwijzernoordoost.nl 


Deel dit: