Update

Project-update bij Voordorp aan Zet: geen woontorens Romerostraat

Geplaatst op 2 mei 2021, 17:11 uur , door Peter Straatman

In de week van 12 april hebben verschillende bewonersgroepen en belanghebbenden gesprekken gevoerd met Rejoko, de projectontwikkelaar van A. Romerostraat 330-338. Voordorp aan Zet heeft dit gesprek op 14 april gehad.

Tijdens dit gesprek bleek (weer) dat de initiatiefnemers het gebied om te ontwikkelen veel breder opvatten dan alleen de plek waar nu Villa Kakelbont en het leegstaande café staan. Ze denken ook aan het parkeerterrein en het hele park tot de punt richting de Kartinistraat. Aan die kant van het park hebben ze bv een paviljoen in gedachten voor o.a. het kinderdagverblijf. Voor alle duidelijkheid: de gemeente heeft nu alleen ingestemd met het onderzoek naar de mogelijkheden en heel veel vragen gesteld in het intentie-document dat gemeente en initiatiefnemers tekenden.