Project
Lopend

Voordorp aan Zet: geen woontorens Romerostraat

Geplaatst op 9 januari 2021, 00:01 uur

In de Romerostraat 332-338 in Voordorp staat al jaren een prachtige ruimte leeg bij Villa Kakelbont en naast de Voortuin. Dit is een doorn in het oog voor veel Voordorpenaren, temeer omdat een ontmoetingsruimte in Voordorp ontbreekt.
Een groepje van 5 mensen heeft eind 2019 de handen ineen geslagen en is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden met deze ruimte zijn.

Meer informatie miniwebsite Voordorp aan Zet

Toelichting

5 jaar geleden is dit ook al eens geprobeerd, maar dat heeft blijkbaar tot niets geleid. We zijn benieuwd wat er toen precies geprobeerd is.
Er is ook een petitie waarvan niet duidelijk is wat daarmee tot nu toe gedaan is. Inmiddels staan daar 588 handtekeningen op.

De tekst was:

'Ja, ik wil ook dat het leegstaande vervallen gebouw, aan de Aartsbisschop Romerostraat 332/338 in het centrum van Voordorp, wordt opgeknapt en een buurtfunctie krijgt met mogelijkheden voor: exposities, yogalessen, telewerken, vergaderen, kookcursussen, jam sessies, een eetcafé, een repair café, ontmoetingen & kaartavonden.

Ik vraag de Gemeente Utrecht actie te ondernemen.'

Inmiddels heeft de gemeente een intentiedocument getekend samen de projectontwikkelaar Rejoko om ee tweetal woontorens (8 hoog) op deze plaats te bouwen.

Wij vragen iedereen die ons verdere informatie kan geven over de stand van zaken contact met ons op te nemen.

Gewenst resultaat Het oprichten van een ontmoetingsruimte/multifunctionele ruimte in Voordorp
Illustration
 
Deel dit:
21 project-updates toon alle updates

Peter Straatman

10-apr-2022 15:36
Project volgens planning

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe planning gepubliceerd voor de ontwikkeling van de Aartsbisschop Romerostraat 330-338. Het komt erop neer dat er pas eind 2023 door de gemeenteraad een besluit genomen wordt over een gewijzigd bestemmingsplan. Link naar de nieuwe planning

Ook de ontwikkelaar Rejok...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Peter Straatman

25-jun-2022 21:31
Project achter op planning

Er zijn de afgelopen maanden 2 stukken in de onze wijkkrant, DorpsMarkt, gepubliceerd.

Zie hiervoor de pagina van Voordorp aan Zet. Deze gaan met name over het belang van het zogenaamde toetsingskader dat voorwaarden stelt aan de veranderingen van het park die veroorzaakt worden door de nieuwbouw. 
L...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Liesbeth Simpelaar

Jammer dat de ontwikkelaar niet op onze uitnodiging van 14 april in wilde gaan. Als het goed is gebeurt dit later.
Ondertussen heb ik een infodocument geschreven over Voordop. Hierin kun je lezen hoe het is ontstaan, over de eigenheid van de buurt, de architectuur en welke bijzondere dingen wij Lees meer
vr 16 april 2021 12:43
Wil je reageren? Meld je dan aan.