Bericht

Terugblik: Lekker Lokaal in Noordoost

Geplaatst op 25 juni 2024, 09:37 uur
Illustration

Woensdag 12 juni was op Stadsboerderij Griftsteede de eerste iteratie van Lekker Lokaal in Noordoost. Een netwerk- en informatiebijeenkomst voor aanbieders van, deelnemers aan en geïnteresseerden in lokale voedselinitiatieven in en om de wijk Utrecht Noordoost. De avond was georganiseerd door Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Wijkcoöperatie Griftstroom, en Utrecht Natuurlijk (Griftsteede). 

Tijdens de avond kwamen drie sprekers aan het woord, allen met een zeer inspirerend verhaal over de initiatieven waaraan ze verbonden zijn: 

•    Dieko Boekel van Voedselkollectief Utrecht (VOKO)
•    Caroline Altena van Herenboeren Nieuw Bureveld
•    Emina Zorlak van Rechtstreex

Daarna gingen we met elkaar in gesprek over de betekenis van lokaal voedsel en hoe we de weg voorwaarts zien voor de wijk. Er werd afgesloten met een borrel, onder het genot van heerlijke hapjes verzorgd door Rechtstreex en Lokaal Wittevrouwen.

Ontwikkeling inwonernetwerk lokaal voedsel
Dit evenement beschouwen we als eerste 'kick-off' van een uitgebreider project waarin we lokaal voedsel in Utrecht Noordoost op de kaart willen zetten: Lekker Lokaal - het inwonernetwerk lokaal voedsel. Binnen dit project willen we inwoners voorzien met informatie, inspiratie en lokaal handelingsperspectief over lokaal voedsel.

Concreet werden er een aantal dingen genoemd waar we in toekomst in Noordoost mee aan de slag kunnen gaan:

•    Meer en betere informatie over wat er al is in de wijk (flyers, plattegrond, etc.)
•    Verkrijgbaarheid/gemak van lokaal voedsel
•    Betere betaalbaarheid van lokaal voedsel
•    In het licht zetten van meer initiatieven (bijv. Steck)

Komende activiteiten

Binnen dit project willen we onder andere met de volgende activiteiten aan de slag:

•    Regelmatige bijeenkomsten met/voor inwoners
•    Ondersteunen van nieuwe en bestaande initiatieven
•    Werven en opleiden van lokale voedselambassadeurs
•    Contactmomenten met lokale aanbieders/boeren
•    In het licht zetten van lokale initiatieven
•    Wijkgericht kennismateriaal (bijv. initiatievenkaart)

25 jaar Griftpark met een lokale voedselmarkt

Als volgende concrete activiteit kunnen we in ieder geval zondag 15 september benoemen: de viering van het 25-jarig jubileum van het Griftpark! Op dit feestelijke evenement zal een markt worden opgezet met als doel zoveel mogelijk lokale voedselaanbieders een plek te geven. Ben of ken jij een lokale (voedsel)aanbieder en wil je hier een plek? Laat het weten via onsgriftpark@gmail.com 

Deel dit: