Update

Publicaties van Voordorp aan Zet

Geplaatst op 25 juni 2022, 21:31 uur
Project achter op planning

Er zijn de afgelopen maanden 2 stukken in de onze wijkkrant, DorpsMarkt, gepubliceerd.

Zie hiervoor de pagina van Voordorp aan Zet. Deze gaan met name over het belang van het zogenaamde toetsingskader dat voorwaarden stelt aan de veranderingen van het park die veroorzaakt worden door de nieuwbouw. 
Lees hier de eerste bijdrage

Het tweede stuk gaat over de huidige stand van zaken en dat er een nieuwe begeleider van het project bij de gemeente is aangesteld. Hij wees ons op de publicatie van het participatieplan door de ontwikkelaar Rejoko. Hierover is Voordorp aan Zet in gesprek met Rejoko.

Verder hebben we de ontwikkelaar op de hoogte gebracht van de resultaten van de petitie die we in de buurt hebben gehouden en van de resultaten van de enquête die het wijkplatform heeft gehouden. 78% van de respondenten op de enquête zijn tegen de hoogbouw en de petitie heeft 704 handtekeningen opgeleverd.

Lees hier de tweede bijdrage aan Dorspmarkt

Meer weten over Voordorp aan Zet

Illustration
 
Deel dit: