Gert Leurink

Gepensioneerde professional
Mijn werk en hobbies

Ik ben in de periode 1993 tot 2023 als bodemtechnoloog vanuit de gemeente Utrecht betrokken geweest bij het project Griftpark. Eerst als projectleider tijdens de saneringswerkzaamheden en daarna als projectleider voor de milieuhygiënische nazorg van het Griftpark. Het is enorm interessant project, niet alleen vanwege de omvang van de locatie en de bodemverontreiniging maar ook vanwege de gebruikte technieken en de mogelijkheden om nieuwe technieken en inzichten toe te passen. Met de ontdekking van de Griftpark-bacterie populatie in 2006 zag ik mogelijkheden om de eeuwig durende nazorg van het Griftpark op een nieuw spoor te brengen en ik heb er voor gezorgd dat er een wetenschappelijk onderzoeksproject kon worden gestart waarin onderzocht wordt hoe bacteriologische afbraak kan worden gebruikt voor de nazorg Griftpark. Ik ben in 2023 met pensioen gegaan maar ik blijf het project volgen. Het lijkt mij leuk om al die kennis over de sanering en de nazorg Griftpark te delen vandaar dat ik me heb aangesloten bij de Werkplaats Griftpark 25 jaar.

Relevante ervaring

Ik heb technische kennis en ervaring op het gebied van bodemtechnologie, bodemonderzoek en bodemsanering en ik heb volledige kennis van de sanering en nazorg van het Griftpark . Die kennis kan van pas komen bij het vertellen van het verhaal over het Griftpark (rondleidingen, maquettes, enz).