Petra Jongerius

Professional
Mijn expertise

Dag buurtbewoners,


Sinds 1 juli 2022 ben ik als sociaal makelaar bij DOCK in Noordoost actief met en voor senioren. 


Ik volg Reilif Bonse op die de afgelopen 7 jaar actief was in de wijk. Samen met bewoners en anderen zet ik mij in om sociale ontmoetingen tot stand te brengen die het welzijn van ouderen bevorderen. Kerntaken: Samen de Stad, Welzijn op Recept en Wijkproeverijen.