Kerstin Steinhart

Bewoner
Mijn werk en hobbies

In 2008 ben ik begonnen bij Dierenopvang Amsterdam met asielhonden uitlaten en ontspanning bieden. Na mijn verhuizing naar Utrecht ben ik na de opening bij Dierenbescherming Centrum Amersfoort DBCA weer verder gegaan met honden uitlaten. Later is dat vooral hersenwerk en ontspanning bieden aan asielhonden geworden. Daarnaast heb ik als gastgezin voor DBCA tijdelijk honden opgevangen, de derde hond per november 2014 is bij mij gebleven, Trees een angstige onzekere Jack Russel op leeftijd met een flinke rugzak. 
   
Ik wilde meer weten en doen met en voor honden. Voor mij was het een logische stap om hondentrainer te willen worden. Honden hebben rust en stabiliteit nodig. Onze samenleving is erg druk: veel prikkels en afleiding. Mensen hebben vaak te snel hoge verwachtingen van hun hond(en) waardoor het regelmatig verkeerd gaat tussen mens en hond. Vertrouwen en goed contact tussen hond en baas is essentieel om te kunnen leren. Mens en hond zijn beide individuen die ieder een gebruiksaanwijzing en wensen hebben. Cursisten wil ik graag leren respect te hebben voor elkaar. Behoeftes van de eigen hond en de eigenaar op elkaar afstemmen door goed gedrag te stimuleren en te belonen.  Stabiele honden en eigenaren is wat ik graag wil bereiken.  Als vrijwilliger geef ik les bij een van de hondenscholen van de Dierenbescherming.


Samen speuren we naar oplossingen. https://www.dierenbescherming.nl/hondenschool/gehoorzame-huishond-bunschoten

Mijn omgeving

Sinds eind september 2020 ben ik voorzitter van het het nieuw opgerichte Buurtcomité StaLau (Staatsliedenbuurt en Lauwerecht)samen met Tonio Bozelie, Anna Zanger en Manita Gobbens. Eva Leen en Fleur van Yperen van The Social Collective blijven ons ondersteunen. Wij helpen onze buurtbewoners graag bij de uitwerking van ideeën naar projecten om onze buurt groener, leefbaarder en socialer te maken. Het komende jaar tot en met september 2021 is een pilotjaar als bestuur en als Buurtcomité StaLau.


We werken in co-creatie samen met bewoners, het Wijkbureau Noordoost, de gemeente Utrecht, de Van der Hoevenkliniek, lokale supermarkten, lokale horeca en het ondernemersplatform.


Onze missie is om de bewoners van Staatsliedenbuurt en Lauwerecht te activeren, verbinden en versterken zodat er een leefbare en sociale buurt ontstaat en behouden blijft!


Buurtcomite Stalau

Mijn droom

Mijn droom is om meer vergroening en minder verdichting van onze buurten Lauwerecht, Staatsliedenbuurt en stad Utrecht.


Daarnaast in Lauwerecht bij Veenhof, de tuin die we samen met buurtbewoners beheren een verbinding maken met de Vecht. De vechtkade verlagen en vergroenen. 

Mijn expertise

📣 Mijn motto: Als het plan niet werkt, verander het plan, maar nooit het doel. Blijf optimistisch!


💎Gedreven door maatschappelijke betrokkenheid realiseer ik op enthousiaste en doortastende wijze taken, projecten en klussen. Ik ben een energieke verbinder met lef en inspireer door mensen te betrekken, flexibel te handelen en tot het eind te motiveren. Ik hou van afwisseling en krijg energie door mensen verder te helpen. Daarnaast realiseer ik werk conform afspraak en communiceer tijdig en helder over proces en resultaten.💎


💨 Verbinden
Ik ben in staat om mensen te activeren, verbinden en versterken. Ik weet hoe mensen op de rails te zetten. Door mensen persoonlijk te benaderen en te vragen waar ze positieve energie van krijgen. Daarnaast schakel ik snel en makkelijk op verschillende niveaus.


🌍 Netwerken
Ik ben zelfverzekerd, open en maak makkelijk contact. Op mij kun je rekenen als ik iets toegezegd heb. Het professioneel opzetten van netwerken doe ik door mij grondig voor te bereiden.


🔔Plannen, organiseren
Ik zet graag iets neer, of het nu om iets concreets of een samenwerkingsresultaat gaat. Omdat ik een praktische instelling heb en geordend werk, kan ik goed vooruitdenken over prioriteiten en benodigde acties. Ik let er daarbij op dat ik de mensen waar het omgaat goed meeneem door de benodigde informatie te verstrekken. Als het nodig is, ben ik een goede improvisator en snelle bedenker van alternatieven.


📢 Communicatieve vaardigheden en presenteren
In mijn werk hangt het resultaat vaak af van het overtuigen van mensen en het winnen voor het doel. Met enthousiasme geef ik presentaties waarbij taal en stijl passend zijn bij de doelgroep en op de situatie. Tijdens interactieve bijeenkomsten prikkel ik de aanwezigen door concrete vraagstelling uit de praktijk. Daarnaast zorg ik voor succesverhalen. Ik heb respect en win het vertrouwen omdat ik inga op vragen en ik kom altijd terug op vragen.


Meer weten: www.linkedin.com/in/kerstin-steinhart

Relevante ervaring

Eind 2011 ben ik weer in Utrecht komen wonen. Bij Wijkraad Noordoost ben ik een paar jaar als vrijwilliger vooral bezig geweest met thema Verkeer in de hele wijk NoordOost. Vervolgens heb ik meegeholpen bij de oprichting van bewonersplatform Staatsliedenbuurt & Lauwerecht. Hier ben ik vooral bezig geweest met de omgeving vergroenen en inclusief bouwen. Op de Oudlaan 269 zijn gierzwaluwnestkasten opgehangen, hoek Goeman Borgesiuslaan/ Verenigingdwarsstraat ook gierzwaluwnestkasten en nog op een paar andere locaties in en rondom onze buurt.


In oktober 2020 heb ik samen met buurtbewoners buurtcomité Stalau opgericht. 

Gebied
Lauwerecht