Wilma de Buck

Bewoner, Ondernemer, Professional, Geïnteresseerd, Wijkcoöperatie Griftstroom
Wie is Wilma?

Ik woon ruim 30 jaar met veel plezier op de Veeartsenij in Utrecht Wittevrouwen en hoop hier nog lang te blijven wonen. Een fijne historische en groene plek waar verschillende werelden samen komen en mensen prettig samen leven. Waar bewoners naar elkaar omzien en zich inzetten voor  een prettige leefomgeving en duurzame toekomst.  Meer publieke ruimte voor ontmoeting en contact dichtbij huis kan de wijk nog leuker maken. 

Mijn expertise

Ik zet me graag in voor de buurt, om vanuit de collectieve kracht en wijsheid van bewoners meer mogelijk te maken, samen te werken aan een prettige leefomgeving en duurzame toekomst. Dat doe ik als professional vanuit mijn bedrijf Dialoogwerkt.nl en vooral als actieve betrokken bewoner/burger. Ik vind het inspirerend om samen met bewoners nieuwe initiatieven vorm te geven.


Vanuit de behoefte om meer baas in eigen buurt te worden, dichtbij huis de wereld te verbeteren zijn we in 2019 de Wijkwijzer Noordoost gestart. Een online platform van en voor de hele wijk om elkaar en wat er is beter te kunnen vinden als basis voor een sterke gemeenschap.


Door corona, de crises, vergrijzing en verschraling van voorzieningen is een sterke gemeenschap, collectieve kracht en ruimte voor ontmoeting en contact nog urgenter geworden. In 2022 hebben we daarom de meerwaarde van een Wijkcooperatie verkend voor meer collectieve kracht, kennis en wijsheid. Om krachten te bundelen, het heft meer in eigen hand te nemen voor een gezonde leefomgeving, sociale en duurzame toekomst dichtbij huis.  Met elkaar weten we beter wat er is & kunnen we meer mogelijk maken op straat, in het groen, parken, tuinen en cultuurhuizen. 


Eind 2022 zijn we gestart met het burennetwerk Buurtbel Wittevrouwen. Een levend netwerk, weefsel van bewoners in de straten en buurten van wittevrouwen als sociale basis om elkaar gemakkelijker te kunnen vinden. Met het vinden van meer publieke ruimte, plekken dichtbij huis van/voor bewoners, om elkaar te ontmoeten, te onderzoeken en doen wat nodig, mogelijk is, krachten voor buren & buurt te bundelen. 

Mijn thema's
water en groen, sociale cohesie, maatschappelijke ondersteuning, educatie, duurzaamheid & energie, wijk-/stadsontwikkeling, deeleconomie, netwerk/ organisatie, ondernemen/ werkgelegenheid, recreatie & toerisme, creatief, kunst/ cultuur(-historie), natuur, leefbaarheid, gezondheid/ bewegen, evenementen, diversiteit, armoede, mobiliteit, spelen
Diensten aangeboden door Wilma
Organisaties van Wilma
Organisaties waaraan Wilma verbonden is
Projecten uitgevoerd door Wilma
Projecten waarvoor Wilma contactpersoon is
Projecten waaraan Wilma bijdraagt
Activiteiten van Wilma
Berichten van Wilma
Bekijk Wilma de Buck ook in