organisatie

Brede School Staatslieden

Non-profit, Netwerkorganisatie, Onderwijsinstellling

De Bredeschool Staatslieden bestaat uit:


– Dr. Bosschool


– De Fakkel


– Blos kinderopvang


– Ludens


– DOCK


In de Brede School Staatslieden werken de samenwerkende organisaties aanvullend op elkaar. De kerndoelen van het onderwijs zijn hierbij leidend. Brede School Staatslieden werkt vanuit de eigenheid van elke partner aan één gezamenlijk hoofddoel: het versterken van het leer- en leefklimaat voor kinderen en hun ouders in de buurt. Daarbij nemen wij een integrale aanpak van de “vijf O’s” Onderwijs, Opvang, Ontspanning, Opvoeding en Ontmoeting als leidraad.

Deel dit: