organisatie

Gestalt Therapy & Coaching / Gestaltpsychotherapie & Coaching

Onderneming

Gestalt Therapy: welcoming the present moment, experiential, contact-full, supporting that which is alive in you now.


Gestalt Therapy is the therapy of contact, and contact with yourself and with another in the moment always has something alive and new about it. Whatever arises in the present moment is what we work with.
When you get stuck, it is often because contact with what is going on inside of you is unconsciously not permitted. And yet, if you are reading this, there is something in you that is asking to be known. It can be anything from a vague unease, to noticing you are often irritated.


Please visit my website Gestalt Therapy & Coaching if you would like to know more about Gestalt therapy, or make an appointment for a free orientation session.


Gestalttherapie: verwelkomen van het huidige moment, ervaringsgericht, contactvol, ondersteunen van dat wat nu in je leeft.


Gestalttherapie is de therapie van het contact, en contact met jezelf en met de ander in het moment heeft altijd iets levendigs en nieuws over zich. Wat zich in het huidige moment aandient is waar we mee werken.
Als je vastloopt, komt dat vaak omdat dit contact met wat er in je omgaat niet wordt toegestaan. En toch, als je dit leest, is er iets in je dat erom vraagt gekend te worden. Het kan van alles zijn, van een vaag onbehagen tot het merken dat je geïrriteerd bent.


Voor meer informatie, bezoek mijn website Gestalttherapie & Coaching of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Deel dit:
Contactpersonen van Gestalt Therapy & Coaching / Gestaltpsychotherapie & Coaching
Aanbod van Gestalt Therapy & Coaching / Gestaltpsychotherapie & Coaching