organisatie

Present Utrecht

Non-profit

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! We organiseren (eenmalig) vrijwilligerswerk voor groepen. Je kunt je in Utrecht één dag(deel) inzetten voor stadsgenoten die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Op deze pagina vertellen we je graag hoe dat in zijn werk gaat.


- In een dag(deel) komt er echt iets van de grond -
Je kunt met je groep eenmalig aan de slag. Je beleeft met elkaar een zinvolle en goed bestede dag. Afhankelijk van jullie eigen talenten en interesses, knappen jullie bijvoorbeeld een tuin op van een stadsgenoot, of organiseren een gezellige spellenmiddag voor bewoners van een woonzorgcentrum. Wat jullie doen, maakt echt verschil in het leven van een stadsgenoot. Een paar uur van je tijd lijkt misschien weinig, maar jullie bijdrage is altijd een puzzelstukje in een groter geheel! Dit komt, doordat Present nauw samenwerkt met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties.


- Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief -
Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van jullie, de groep vrijwilligers. Jullie agenda, talenten en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs achter gesloten voordeuren. Jullie aanbod koppelen wij aan hulpvragen van cliënten die de hulpverleners bij ons indienen. Door zo samen te werken, bereiken we de mensen in de Utrechtse samenleving die enorm nodig hulp kunnen gebruiken. Jullie inzet is daarom zinvol én effectief.

Thema Maatschappelijke ondersteuning, Vrijwilligerswerk
Illustration
 
Deel dit: