organisatie

Stichting TrösT

Non-profit

Stichting TrösT wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die met verlies door de dood hebben te maken. Wij willen een plek bieden, waar sterfelijkheid, dood en rouw aandacht krijgen. Een plek waar troost en inspiratie te vinden is.


De dood maakt onmiskenbaar deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt ieder er mee te maken. Het kan gaan om het sterven van ouders, partner, kinderen, familie, vrienden of van mensen buiten de kring van naasten. Recent of langer geleden. Verwacht of onverwacht. Ook voor onszelf is de dood een onontkoombaar gegeven. Verlies van dierbaren raakt vaak intens aan het leven van wie achterblijven. Er is verdriet, pijn, wanhoop maar ook dankbaarheid voor wat overledenen hebben betekend. Vragen en twijfels komen op over hoe verder en over de zin van het leven. De ‘voortbestaan-de’ wordt geconfronteerd met de eigen sterfelijkheid en angst voor het verlies van andere geliefden.


Aandacht voor de dood is in onze samenleving niet vanzelfsprekend. Deze aandacht kan helend en voedend zijn voor wie rouwt en zoekt naar het weer oppakken van het leven.

Deel dit: