organisatie

Buurtcomite STALAU

Informele groep, Netwerkorganisatie

OVER BUURTCOMITÉ STALAU
Sinds eind september 2020 is voor het nieuw opgerichte Buurtcomité StaLau (Staatsliedenbuurt en Lauwerecht) een bestuur. dit zijn: Kerstin Steinhart, Tonio Bozelie, Anna Zanger en Manita Gobbens. We zijn blij dat Eva Leen en Fleur van Yperen van The Social Collective, ons blijven ondersteunen. Wij helpen onze buurtbewoners graag bij de uitwerking van ideeën naar projecten om onze buurt groener, leefbaarder en socialer te maken. Het komende jaar oktober 2020 tot en met september 2021 is een pilotjaar als bestuur en als Buurtcomité StaLau.


We werken in co-creatie samen met bewoners, het Wijkbureau Noordoost, de gemeente Utrecht, de Van der Hoevenkliniek, lokale supermarkten, lokale horeca en het ondernemersplatform. 

Wij zoeken voor het bestuur nog een secretaris, heb jij interesse? Taken zijn onder andere: notulen maken, zaaltjes regelen, archieven bijhouden, acties bewaken.


WERKWIJZE
Het bestuur wil graag activiteiten in de buurt samen met buurtbewoners oppakken. Voor een levendige, leefbare en sociale buurt:


Wij willen:
- Fijn, groen, veilig en betaalbaar wonen,
- Geïnformeerd zijn en invloed uitoefenen op wat er gebeurt in onze leefomgeving,
- Onder de aandacht brengen wat er speelt in de buurt en daarin serieus genomen worden,
- Werken aan gezellige buurt: door betrokkenheid te vergroten, oog te hebben voor elkaar en ideeën uit te voeren.
 
Ieder idee/wens heeft een kartrekker nodig om tot uitvoering te komen. Als kartrekker ben jij eigenaar van het idee. Dit betekent niet dat je er als kartrekker alleen voor staat! Je kan natuurlijk op zoek gaan naar meer mensen die dit samen met je willen doen.  Wij helpen en ondersteunen jou graag, eventueel samen met Eva en Fleur van The Social Collective.


Heb jij een leuk idee voor de wijk? Mail naar buurtcomitestalau@gmail.com


 
Onze missie is om de bewoners van Staatsliedenbuurt en Lauwerecht te activeren, verbinden en versterken zodat er een leefbare en sociale buurt ontstaat en behouden blijft!

Illustration
 
Deel dit: