Bericht

Energiecafé 4 juni - Verduurzamen Bo-Ex woning 

Geplaatst op 12 juni 2024, 11:43 uur
Illustration

Op 4 juni vond het Energiecafé plaats, waar we specifiek in gesprek gingen met Rick van Hees, een beleidsadviseur van Bo-Ex en verschillende bewoners van Bo-Ex woningen over de voortgang en plannen rondom verduurzaming.

Duurzaamheidsdoelen van Bo-Ex

Rick van Hees, die verantwoordelijk is voor het duurzaamheidsbeleid bij Bo-Ex, lichtte de doelen toe die de wooncorporatie heeft gesteld. Bo-Ex wil 30% van hun woningen tussen 2022 en 2030 'toekomst klaar' maken, wat betekent dat deze woningen voldoen aan de isolementstandaarden van 2050. Daarnaast streeft de corporatie ernaar om 20% van de woningen in deze periode aardgasvrij te maken. Een belangrijke prioriteit ligt bij de woningen met een E/F/G-label, die vaak ook onderhoudsproblemen hebben. Deze woningen worden als eerste aangepakt.

Een belangrijk onderdeel van het verduurzamingsproces is het correct vaststellen van energielabels. Het project 'Meet Mij' bezoekt willekeurig geselecteerde woningen om de energielabels nauwkeurig te bepalen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste verduurzamingsmaatregelen worden genomen. Benieuwd naar uw eigen energielabel? Check dat dan op mijnoverheid.nl.  

Bo-Ex werkt nauw samen met de gemeente, die een transitievisie warmte heeft opgesteld voor Utrecht. Mogelijke oplossingen zijn onder andere het aansluiten op een warmtenet of de installatie van warmtepompen. Hoewel warmtenetten in stedelijke gebieden 30% goedkoper kunnen zijn dan warmtepompen, zijn beide opties duurder dan aardgas. Een bijkomende uitdaging is de net congestie in Utrecht, wat betekent dat er tot 2030 waarschijnlijk geen warmtepompen geplaatst kunnen worden.

Adviezen voor bewoners

Voor bewoners die zelf iets willen doen aan de verduurzaming van hun woning, is er het ZAV-formulier dat kan worden ingevuld. Bewoners werden tijdens de bijeenkomst aangemoedigd om ook gebruik te maken van professioneel energieadvies om inzicht te krijgen in de meest effectieve maatregelen voor hun specifieke woonsituatie.

Vervolgafspraken en Activiteiten

Het Energiecafé werd afgesloten met de aankondiging van enkele belangrijke activiteiten en vervolgafspraken:

- In het najaar volgt een vervolgbijeenkomst om de voortgang te bespreken.

- Iedereen kan gratis lid worden van de wijkcoöperatie Griftstroom om mee te denken en doen aan de Energievisie.

Heeft u ook energiegerelateerde vragen? Heeft u advies nodig op het gebied van verduurzamen in huis? Kom dan langs bij het volgende energiecafé op elke eerste dinsdagavond van de maand!

Illustration
 
Deel dit: