Verhaal

Albert van de gele briefjes

Geplaatst op 4 juni 2024, 15:28 uur
Illustration

Albert woont al 30 jaar in de Poortstraat en doet onder meer mee aan de Poortpoetsers en de Buurtband. Hij noemt zichzelf ‘witte man uit Wittevrouwen’! Een vrolijke, verbindende medemens, vanuit christelijke levensovertuiging en menselijkheid. Geloven ziet hij als werkwoord. Zijn werk in Houten heeft hem tot bedrijfstroubadour gemaakt. Veel mensen kennen hem dankzij zijn originele woordgrapjes, mondeling of op gele briefjes.


Wat betekenen de buurt en buurtgenoten voor jou Albert?
“De buren bieden elkaar gezelligheid en steun, bijvoorbeeld bij ziekte. Er is ruime aandacht voor al die mensen die alles doen voor een medemens. Als iemand slecht ter been is, wil ik helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen. Er is ook veel hulp in huis, met klussen bijvoorbeeld bij lekkages. Er zijn veel goede buren die je kent, af en toe goedendag zegt of samen mee koffie drinkt. Het is aantrekkelijk dat er veel mensen zijn die hier al lang wonen. Je kunt dus investeren in de relatie omdat ze er volgend jaar ook nog zijn. Dat biedt gezelligheid!


Mijn favoriete plek is de Nieuwe Kerk met veel mooie initiatieven. Ook Goesting vind ik geweldig dankzij de borden met echte smaak. De kaasboer op zaterdag voor de Jenaplanschool is ook een heerlijk ritueel. Daar lever ik ook gele briefjes.
Wat enigszins ontbreekt in onze buurt is diversiteit. Deze lijkt beperkt, niet alleen qua huidskleur. Ook zijn er weinig aantrekkelijke winkeltjes”


Wat zie je in de Buurtbel?
“De Buurtbel brengt naastenliefde in de praktijk, Zonder Wilma de Buck was de Buurtbel nooit ontstaan. Via haar ben ik ook actief geworden met Utrecht in Dialoog. Alle aanwijzingen gebruik ik in vergaderingen etcetera. Ik maak graag gedichten, ook met Sinterklaas. Ook voor de Buurtbel heb ik een Buurtbelballade gemaakt, zie hieronder! Ik ben op allerlei gebieden actief, bijvoorbeeld rond energie. We moeten allemaal van het gas af, laten we Gluren bij de Buren op 9 juni.
Er zijn al veel praktische activiteiten van de Buurtbel, ook rond vergroenen, zoals de boomspiegels, gewoon doen!
Voor oudere mensen, vergrijzing, kunnen we zelfs nog meer doen. Er kan complexe problematiek zijn waarvoor mensen toch niet snel hulp vragen.


Mijn wens voor de toekomst is dat de Buurtbel als organisatie niet meer nodig is, maar dat iedereen alles gewoon zelf gaat doen en uit zichzelf naar elkaar omkijkt. Leven is meer samenleven, talenten voor elkaar inzetten, dan wordt het leven makkelijker. Ik wil graag veel socialer worden, niet langer egocentrisch. Niet ‘ikke ikke en de rest kan stikken’. Maar meer tijd voor de ander.”


Albert zit al twee jaar in de Buurtband (in ZIMIHC Wittevrouwen) waar hij vrolijk zingt, Hij zit ook in vele koren. “We zingen echt vanuit het hart”.


Buurt-Bel-Ballade door Albert Smit

Ter constructieve verbinding van buurtbewoners….
Blijven soms aardse zorgen u kwellen?

Kom het eens bij de BuurtBel vertellen!
Ze kennen de buurt, met zoveel talent,

Waarmee u wellicht snel goed geholpen bent!

Door elkaar een helpende hand te geven

Kunnen we allemaal gelukkiger leven!

’t Plezier wordt nu zelfs nog verder vergroot

Door een vrolijke, muzikale noot!


We leven tezamen, hier in en rond Wittevrouwen,

De Buurtbel is er voor ons allemaal!

Wij buurtbewoners, zullen het bewijzen…

Zo zingt deez’oude grijze,

Op een bekende wijze,

We maken ook dit nieuwe jaar 
Mooi met elkaar!

Deel dit: