Verhaal

Griftstroom van start!

Geplaatst op 21 september 2023, 00:00 uur
Illustration

Op 21 september 2023 is formeel de Wijkcoöperatie Griftstroom opgericht. Daarmee is een lang proces van voorbereiding afgerond.

De coöperatie richt zich op alle buurten in de wijk Noordoost Utrecht. De naam is gaandeweg ontstaan omdat de Grift een markant kenmerk is en letterlijk door en langs veel buurten in Noordoost stroomt. De initiatiefnemers wonen en zijn al lang actief in Witte Vrouwen, Zeeheldenbuurt, Ezelsdijk, Tuindorp en Veemarkt.

De ambitie is om alle bestaande en nieuwe activiteiten vanuit bewoners en bedrijven in de hele wijk te ondersteunen waarvan zij zelf vinden dat deze nodig zijn voor een plezierig, gezond en duurzaam leven in de wijk. Bewoners zijn leidend en de coöperatie kan initiatieven versterken, soms ontzorgen, vaak ook initiatieven verbreden en meer support van bijv. t.a.v. de gemeente of breder regelen. 

Bij een korte pitch van de nieuwe Wijkcooperatie op de Buurtbelbijeenkomst van 20 september in de Paardenkathedraal werd duidelijk dat de coöperatie zich op een breed spectrum aan onderwerpen richt. Het kan gaan om zorg voor elkaar en ontmoeting, maar zeker ook over energiebesparing, groen, bankjes in de wijk en het samen schoonhouden van straat en park. "Er is zoveel kennis en kunde in de wijk die nog onvoldoende benut wordt" aldus de initiatienemers.

De wijkcoöperatie is er nog maar net, maar de eerste stappen in concrete samenwerking met de Wijkwijzer en Buurtbel zijn al gezet. De verwachting is dat er veel meer bestaande en nieuwe initiatieven kunnen profiteren van de nieuwe Wijkcoöperatie.

Deel dit: