Blogpost

In gesprek over vaccineren is fascinerend

Geplaatst op 16 januari 2021, 16:11 uur

Echt met elkaar in gesprek: over Vaccinatie is facinerend.

Fascinatie en Vaccinatie liggen als woord voor mij als dyslectisch persoon heel dicht bij elkaar. En als ik dat tot me door laat dringen raak ik ook meer en meer gefascineerd door vaccinatie. Natuurlijk we leven in een tijdperk met ongekende mogelijkheden in de medisch/biologische techniek, en hoe fantastisch is dat? Dat we dus inderdaad middelen hebben die virussen kunnen bestrijden.

Daarnaast speelt er nogal wat rond vaccinaties. Rond de producenten van vaccins / de farmaceutische industrie. Rond de mogelijke bijwerkingen, en de wel/niet openbaarheid daarvan. Rond het politieke spel waarin beslissingen rond het vaccin en de verdeling van het vaccin genomen worden en de prioriteiten voor gezondheidswerkers of kwetsbare ouderen.

Daarnaast zijn er nog allerlei overwegingen, visies rond gezond leven. En als klap op de vuurpijl verwordt dit alles regelmatig tot een kakofonie van meningen van beschuldigingen, verdachtmakingen, een uit de hand gelopen gepolariseerd debat.

Hoe vinden we de rust om eens gewoon met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen met vaccineren, over de rust die dat kan bieden, maar ook over onze twijfels, onze angsten. Wanneer laat je nieuwsgierigheid winnen, nieuwgierigheid naar wat je buurvrouw/man hier nu eigenlijk van vindt en hoe hij/zij omgaat met alle twijfels en onzekerheden rond vaccineren.

Tja en daar hebben we nu Utrecht in dialoog voor. UiD schept condities om het er, zonder dat iets moet, zonder dat er iets uit moet komen, gewoon eens met elkaar over te kunnen hebben. Over hoe we denken, hoe we ons voelen en wat we (denken te gaan) doen rond vaccinatie. Fascinerend he.

IN DIALOOG

We beginnen altijd in de eerste ronde met kort kennis maken met elkaar. Dat doen we door met elkaar uit te wisselen waarom je het onderwerp, in dit geval dus vaccinatie interessant vindt. Wat voor rol speelt dit onderwerp de laatste tijd in jouw leven?

In een tweede meer verdiepende ronde gaan we na welke ervaringen je eigenlijk hebt met vaccineren. Vaccinaties die je zelf onderging, die je nam, gaf, die je werden gegeven, OF die je juist niet nam, die je weigerde. Waarom was dat, welke overwegingen speelde daar een rol bij en wat waren de effecten? Heb je op grond van die ervaringen ook een inzicht gekregen over die specifieke vaccinatie of over vaccinaties in het algemeen? We wisselen onze ervaringen uit, en proberen dit zonder oordeel te doen zoals we ook trachten om allerlei ongevraagde adviezen voor ons te houden!

Als we zo al die ervaringen besproken hebben, zoeken we een rode draad? Waar gaat het nu eigenlijk om? Waar zijn we het over eens en waar niet? (We hoeven het niet  eens te worden he, maar als het wel zo is, is het zo). De derde ronde gaat altijd over dromen. Wat is in het gesprek tot nu toe jouw droom, jouw ideaal rond vaccineren? Hoe ziet dat er concreet uit? Tot slot gaat het altijd over doen. Wat wil jij / kun jij doen om het ideaal een stapje dichterbij te brengen. In jouw eigen leven of in een iets groter geheel. Wie of wat kan jou daar in ondersteunen?

Nieuwsgierig? Sluit je aan!

Illustration
 
Deel dit: