Locatie

Gierzwaluwnestkasten

Oudlaan 269, Utrecht

Zorginstelling, Broedplaats