Activiteit

Politiek Café GroenLinks Utrecht - Ontgroei, coöperaties & de stad

woensdag 25 januari 2023 , 20:00 - 21:05 uur
Illustration

Blindstaren op economische groei resulteert in verspilling van materialen, gebrek aan vrije tijd en bovenal het overschrijden van de planetaire grenzen. Méér economische groei, of groene groei, gaat de huidige klimaatcrisis niet oplossen – we moeten het idee van groei durven loslaten. Op welke manier kan 'ontgroei' lokaal vormgegeven worden? En welke rol spelen coöperaties hierbij? Een avond over ontgroei, coöperaties en de stad.

Hoe zo’n wereld van ontgroei (of postgroei) eruit zou kunnen zien en welke voordelen een transitie naar ontgroei ons zou kunnen brengen, beschrijft Paul Schenderling in zijn boek Er is leven na de groei (oktober 2022). Hij zal de ideeën uit zijn boek komen presenteren op deze avond.

Postgroei gaat over veel meer dan alleen vergroening. Het is een nieuw verhaal voor Nederland, een ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waardengedreven, sociaal en realistisch verhaal. Postgroei draait om het verleggen van de focus van kwantitatieve groei (consumptie- en bbp-groei) naar kwalitatieve groei (groei van kwaliteit van leven). Schenderling benadrukt in zijn boek het belang van coöperaties in de transitie naar postgroei en hij beschrijft wat er op lokaal niveau mogelijk is.

Na een korte lezing van Schenderling zullen we in een panelgesprek de link tussen ontgroei en coöperaties verder onderzoeken. We focussen daarbij op de stad, in het bijzonder op Utrecht. Aan het panelgesprek zullen dan ook coöperaties uit Utrecht deelnemen om vanuit hun praktijkervaring bij te dragen aan de discussie.

Inloop vanaf 19.30 uur
Borrel vanaf 21 uur

Locatie
De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Omschrijving doelgroep 
Iedereen is welkom, juist ook mensen die een andere politieke kleur hebben
Deel dit: