Deze vraag is ingevuld
Vacature/hulpvraag

Bestuurder Wijkwijzer gezocht

Geplaatst op 5 januari 2021, 18:53 uur
Illustration

Woon je in Utrecht Noordoost en is het jouw missie om de wijk te verbinden? Wijkwijzer Noordoost zoekt een bestuurder helpt het platform te ontwikkelen tot hét informatiepunt van de wijk. Binnen het bestuur kan je, naast algemeen bestuurslid, ook penningmeester, voorzitter of secretaris worden. We komen 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Het gaat om een vrijwillige functie.

Wijkwijzer Noordoost brengt wijkbewoners, bewonersinitiatieven en organisaties samen. Wil je van betekenis zijn en zet je je graag in voor alle verschillende wijkgenoten? Vind je het leuk om samen met wijkgenoten de levendigheid en sociale structuur in onze wijk te creëren? Neem dan contact met ons op!

Wat doet de Wijkwijzer

Op ons platform vinden bewoners in Utrecht Noordoost waardevolle contacten en een overzicht van wat er te doen is. We zijn op vaste momenten te vinden bij Griftsteede en Buurtcentrum de Leeuw en organiseren themabijeenkomsten rond groen, cultuur en bewegen. Op onze website staat een overzicht van wijkinitiatieven, oproepjes en meer uit de wijk.

Wie zoeken wij?

We zoeken een wijkgenoot met hart voor de wijk en oog voor diversiteit. Iemand die graag betekenisvol werk doet en alle verschillende mensen in de wijk op een laagdrempelige manier bij elkaar wil brengen. Bestuurlijke ervaring en een warm netwerk in de stad en wijk zijn belangrijk. We zoeken ondernemende bestuurder die zelf de handen uit de mouwen steekt om de Wijkwijzer een stevige basis te geven. We willen iemand graag minstens drie jaar aan ons verbinden voor 8 uur per maand.

Taken bestuur

Het bestuur zorgt voor een solide basis, continuïteit van de organisatie, bepaalt de strategie en ziet toe op de uitvoering. Het bestuur is klankbord voor het kernteam; we overleggen regelmatig.

Het bestuur bepaalt de taakverdeling en benoemt een voorzitter en secretaris. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van vergaderingen en besluiten en de correspondentie van het bestuur. De voorzitter leidt het bestuur, verzorgt de agenda en leidt de vergaderingen. In afstemming met het kernteam treedt de voorzitter op als boegbeeld van de Wijkwijzer. De aandachtsgebieden van een algemeen bestuurder worden in overleg vastgesteld. Het bestuur maakt onderling afspraken over interne en externe vertegenwoordiging en onderlinge vervanging.

Wil je naast algemeen bestuurslid ook penningmeester worden? Dan zijn dit je taken:

- Verantwoordelijkheid dragen voor het financieel beheer.
- Opstellen en bewaken begrotingen, project- en subsidieaanvragen.
- Beheer crediteuren en debiteuren.
- Verzorgen van de financiële verantwoording en jaarrekening.
- Bestuur informeren over de financiële stand van zaken.
- Meedenken over de (financiële) koers van de organisatie.

Wat bieden wij?

- Een verantwoordelijke functie bij een kleine organisatie met een groot netwerk.

- De mogelijkheid om initiatieven in de wijk en wijkgenoten beter te leren kennen.
- De mogelijkheid om van betekenis te zijn voor wijkgenoten en de wijk. Zo vinden wijkgenoten hun initiatieven, activiteiten en netwerken via ons.
- Een functie in een nieuw bestuur van een recentelijk opgerichte Stichting; je kunt dus volop meedenken.
- De mogelijkheid om mede invulling te geven aan de koers en doorontwikkeling van de organisatie


Is dit iets voor jou of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Organisatie
Wijkwijzer Noordoost
contactpersoon
Hans Van Dijk
Ingangsdatum
In overleg
herhalend
We komen 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.
Beloning
Het gaat om een vrijwillige functie.
Deel dit: