Project   

Enquete Minder, anders en schoner reizen

J
V
Geplaatst op 10 juni 21, 09:17 uur

Beste lezer, ik (Sebastiaan van der Hijden) werk voor de gemeente Utrecht op het terrein van slimme, schone en gedeelde mobiliteit. En ik heb uw hulp nodig: wilt u alsjeblieft een korte vragenlijst invullen? De vragen gaan over hoe uw bedrijf/organisatie met mobiliteit omgaat, waarom u bepaalde keuzes maakt, en hoe u aankijkt tegen minder, anders en schoner reizen in Utrecht. Waarom dit onderzoek? Ter afronding van mijn opleiding Master City Developer aan de Erasmus Universiteit onderzoek ik percepties over de ‘stedelijke mobiliteitstransitie’. Steden zoals Utrecht ontmoedigen het gebruik van de (benzine aangedreven) auto in de stad en zij stimuleren het gebruik van gezonde en duurzame vervoerswijzen die weinig ruimte in beslag nemen. Ik wil graag te weten komen hoe bewoners, bedrijven en andere stakeholders tegen deze verandering van mobiliteit in de stad aankijken, om aanknopingspunten te vinden voor verbetering van beleid. Dit specifieke mobiliteitsbeleid gericht op minder, anders en schoner reizen heeft (ook) een groot effect op bedrijven en organisaties, als het gaat om bereikbaarheid voor werknemers en klanten, logistieke processen, gezondheid van personeel en aantrekkelijke omgeving van de vestiging. Daarom vraag ik u om deel te nemen. Desgewenst stuur ik u de onderzoeksuitkomsten toe. 

De vragenlijst invullen duurt max. 10 minuten. Wilt u meehelpen? Wat fijn! Dit is de link naar de vragenlijst: Onderzoek minder, anders en schoner reizen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

E-mailadres
noordoost@utrecht.nl