Project   

Gierzwaluwnestkasten en Bloembakken maken voorjaar 2019

J
V
Geplaatst op 8 juni 19, 13:27 uur

In de Lauwerecht en Staatsliedenbuurt gaan we voorjaar 2020 gierzwaluwnestkasten en bloembakken maken samen met buurtbewoners in de timmerafdeling van de Van Der Hoeven kliniek. Patiënten zagen de planken vooraf en buurtbewoners zetten alles in elkaar. In Lauwerecht hangen sinds 24 mei 2019 - 6 prachtige gierzwaluwnestkasten, de andere zijn in 3 omliggende buurten terecht gekomen. Wil jij meedoen in maart/ april 2020? Heb jij ruimte voor minimaal 2 gierzaluwnestkasten of voor bloembakken? Of wil jij sponsoren/ doneren? Geef je dan op bij vogelkasten2020@gmail.com contactpersoon Kerstin

Gewenst resultaat Meer vogels in onze buurt en meer goen
Documenten
Timmerwerkmeester van de vdHoevenkliniek samen met mij, werken aan een gierzwaluwnestkast
Koolmeestkast