organisatie

Wijkplatform Noordoost

Non-profit, Netwerkorganisatie

Oude Wijkraad is nu Wijkplatform geworden --> 1 groot verschil tussen nu en toen is: wij gaan ons actief inzetten om de buurtcomités etc zelfredzaam te maken. We springen wel bij als zij niet uit kunnen komen. 


Wijkplatform Noordoost bestaat uit betrokken en actieve mensen die wonen of werken in wijk Noordoost en zich vrijwillig inzetten om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. De wijkplatform heeft de ambitie om te fungeren als luisterend oor in de wijk en te fungeren als een platform waar bewoners kunnen discussiëren over ontwikkelingen in de wijk. Hierbij werkt de wijkplatform samen met het wijkbureau en geeft zowel gevraagd als ongevraagd een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht. Om discussies te kunnen ondersteunen  proberen we in verbindingen te leggen naar de verschillende bewonersgroepen en buurtcomite’s in de wijk. Ook streven we er naar dat iedere buurt vertegenwoordigd is in de wijkraad of dat we op zijn minst contact hebben met de verschillende bewonersgroepen. Verder vinden we diversiteit in de discussie belangrijk en ook dat iedereen ruimte voelt om zijn of haar mening te uiten. Wijk Noordoost is namelijk een dynamische wijk met vele gezichten waarbij in de ene buurt meer speelt dan in anderen. 


 


 


 

Deel dit:
Contactpersonen van Wijkplatform Noordoost
Personen verbonden aan Wijkplatform Noordoost
Activiteiten in het verleden