Update

Project-update bij Voordorp aan Zet: geen woontorens Romerostraat

Geplaatst op 2 december 2021, 16:19 uur

Op 16 november jl. was er eindelijk weer een overleg van Rejoko met bewoners. Bewoners mochten hun ideeën geven voor een mooier park. De aanwezigen wilden echter vooral praten over de gevolgen van de toekomstige bouw op het park. Zij vrezen dat de toekomstige bouw ten koste gaat van de leefbaarheid van het park; dan verdwijnt de zon grotendeels uit het park. Dát is dus strijdig met de doelstelling. Die doelstelling is: rond de bouwlocatie moet de functie van ontmoetingsplek en groen worden versterkt. Dat uitgangspunt heeft ook het stadsbestuur.

Voordorp aan Zet heeft haar bevindingen over de bijeenkomst op papier gezet en aan de verantwoordelijke ambtenaren gestuurd. 

Illustration
 
Documenten

Bevindingen van Voordorp aan zet over bijeenkomst 16 november
Deel dit: