Activiteit

Workshop Sociale veiligheid en VOG voor vrijwilligerscoördinatoren/bestuur

woensdag 19 januari 2022 , 10:00 - 11:30 uur
Illustration

In deze online workshop wordt ingegaan op sociale veiligheid, preventiebeleid, aannamebeleid, grensoverschrijdend gedrag en het werken met (gratis) VOG's binnen vrijwilligersorganisaties en stichtingen.  

Lees hier de voorwaarde voor deelname https://www.vcutrecht.nl/algemene-voorwaarden

Doelgroep

Vrijwilligerscoördinatoren en bestuursleden die zich willen verdiepen in sociale veiligheid, inclusief het werken met (gratis) VOG's voor vrijwilligers.

Inhoud

Mensen vertrouwen je organisatie en gaan er vanuit dat zaken goed geregeld zijn. Dit maakt het des te belangrijker dat iedereen die zich inzet, begrijpt waarom het goed is om over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag te praten en preventiebeleid, waaronder bijvoorbeeld het werken met een VOG, op te stellen. Vrijwilligersorganisaties kunnen een gratis VOG voor hun vrijwilligers aanvragen als ze werken met kwetsbare mensen. Nog lang niet alle organisaties werken hiermee.  

In deze workshop komt onder andere het volgende aan bod:

Wat is de meerwaarde van een (gratis) VOG voor je vrijwilligers... helpt het om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?
Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Hoe stel je preventiebeleid sociale veiligheid op? Bijvoorbeeld door een gedragscode, het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon en een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers.
Hoe maak je een risico-scan van je organisatie: waar en wanneer kan er bij jouw organisatie grensoverschrijdend gedrag gebeuren?
De bijeenkomst duurt 1,5 uur en wordt op een interactieve manier gegeven.

Trainer

De workshop wordt verzorgd door Magda van der Wees. Zij houdt zich bij NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) bezig met (gratis) VOG en preventiebeleid bij grensoverschrijdend gedrag.

Locatie
Online, via ZOOM
Kosten
Gratis
Thema sociale veiligheid
Deel dit: